Unifromni Vycházková kolekce Les lov a volný čas Sportovni
tradiční nasavrcká výroba pokrývek hlavy

Kvalita

Vysokou úroveň systému řízení jakosti společnost Aksana potvrdila již v roce 2001 získáním certifikátu podle ČSN EN ISO 9002:1995, od roku 2003 je Aksana nositelem certifikátu potvrzujícího vybudovaný, dokumentovaný a zavedený systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 pro návrh, vývoj a výrobu pokrývek hlavy. Od roku 2006 je vlastníkem Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 a ČOS 051622 (AQAP 2110).